Sponsor Jurnal

Penerbit

jurnal gayatri diterbitkan oleh STKW PRESS

STKW PRESS
Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya
Copyright© by STKW